Mitä kuluja siivouspalvelulla on?

Mistä maksamasi siivouspalvelun hinta muodostuu?

Siivouspalvelu Rosani (eli me) tekee toimisto- ja kotisiivouksia, joten nyt saat ainutlaatuisen katsauksen koko kustannusrakenteeseemme. Toisin sanoen tulet näkemään, mihin Tampereella maksamasi siivoushinta kokonaisuudessaan menee.

Jälleen kerran syynä on se, että haluamme olla täysin läpinäkyviä siivouspalvelumme tuottamisessa. Ei salailua siivouksen hinnoissa tai missään muussakaan.

Käytän laskelmassa prosentteja, joiden avulla voit helposti laskea mistä tahansa siivouksemme hinnasta jokaisen erillisen kulun osuuden. Vuonna 2020 siivouspalvelumme tuntihinta kotisiivoukseen on arvonlisäverollisena 44,00 euroa tunnilta ja veroton tuntihinta 34,48 euroa tunnilta.

Alla olevalla listalla kaikki kulut ja siivouspalvelun menot on laskettu arvolisäverottomasta hinnasta. Syy siihen selviää kohdasta numero 1.

Miten saat tietää euromääräisen kustannuksen kustakin siivouksen tuntihinnan kulusta?

Jos haluat laskea euromääräisiä osuuksia kunkin kulumme kohdalla tuntihintaa kohden, kerro seuraavan listan prosentit verottomalla tuntihinnalla. [Kotisiivouksen hinnastomme löydät  tästä.]

Esimerkiksi, jos haluat laskea siivousaineiden ja tarvikkeiden osuuden siivouspalvelumme tuntihinnasta, laske 1,43 % osuus verottomasta tuntihinnastamme näin: 0,0143 % x 34,48 euroa = 0,49 euroa. Näin ollen aineiden ja tarvikkeiden osuus tuntihinnastamme 2020 on 0,49 euroa.

Siivousyrityksen tekemän siivouksen hinta sisältää yleensä suurimmaksi osaksi työvoimakuluja. Nämä sisältävät työntekijöiden palkan lisäksi maksettavat niin sanotut sivukulut ja yrittäjän tai omistajan palkan.

Miten siivouspalvelumme menot kokonaisuudessaan jakautuvat? Katsotaanpa tarkemmin.

1. Arvonlisäveron osuus on 19,35 % maksamasi siivouksen myyntihinnasta

Arvonlisäveron osuus yksityisasiakkaan maksamasta siivoushinnasta on merkittävä. Tämä osuus vain kulkee siivousfirman tilin kautta ja vero maksetaan sen jälkeen suoraan verottajalle.

Isompaa siivousyritystä arvonlisävero ei hyödytä mitenkään, ennemminkin siivouspalvelu toimii veronkerääjänä. Yritysasiakkaalle arvonlisäverolla ei ole merkitystä, koska siivouspalvelun yritysasiakas siirtää lain mukaan veron osaksi omia myyntihintojaan.

Pieni siivousyrittäjä saa pitää arvonlisäveron osuuden siivouksen hinnasta itsellään kokonaan tai osittain. Tämä soveltuu vuodessa alle 30 000 euron edestä myyviin siivousyrityksiin. Siivouspalvelu Rosanin myynti ylittää tämän rajan, joten meillä tuntihintaan sisältyvä vero vain käväisee tilillä ja siirtyy verottajalle.

2. Siivousaineet, tarvikkeet ja välineet muodostavat 1,43 % siivouksen  verottomasta loppuhinnasta

Siivouspalvelut saattavat mainonnassaan mielellään korostaa ammattilaisaineiden merkitystä. Lopulliseen siivouksen hintaan sillä on häviävän pieni merkitys. Siivouspalvelut saavat yleensä alennusta siivousliikkeen ohjehinnoista.

3. Kaikki työn kulut ja pakolliset työntekijämaksut 75,61 %

Tähän osuuteen sisältyvät kaikki siivouspalvelun työntekijöihin ja yrittäjiin liittyvät palkat ja välilliset menot. Tämä on ylivoimaisesti suurin siivousyrityksen menoeristä. Nämä muodostuvat seuraavista eristä
  • Työntekijöiden palkkakulut
  • Työntekijöiden vuosilomat 
  • Työntekijöiden sairaslomakorvaukset (jotka meillä ovat pitkälti työviihtyvyyden takia lähellä nollaa)
  • Siivousyrittäjän palkkakulut
  • Eläkemaksut; työntekijän ja yrittäjän lakisääteiset eläkemaksut
  • Työntekijän sosiaaliturvamaksut
  • Tapaturmavakuutukset
  • Työsuhde-edut (Siivouspalvelu Rosanilla ei ole työsuhde-etuja, ei yrittäjillä eikä työntekijöillä)
  • Päivärahat (meillä 0 euroa 2020)

4. Matkakulumme ovat 1,24 % siivouksen myyntihinnasta - joka on hyvin harvinaista siivouspalvelulle

Tässä osiossa ovat siivoukseen hintaa vaikuttavat matkakulut. Näitä ovat autojen käytön kulut ja julkisen liikenteen kulut. Rosanilla tämä menoerä on äärimmäisen pieni verrattuna tavallisiin siivouspalveluihin, koska olemme siivouspalvelu Rosanissa jo vuosikausia pyrkineet keskittymään ympäristöystävällisiin ratkaisuihin liikkumisessa.

Haluamme välttää runsaasti saastepäästöjä aiheuttavaa keskusta-ajamista. Kaikista jo valmiiksi alhaisista matkakuluistamme 82 % tulee liikkumisesta julkisilla kulkuneuvoilla. Tampereella julkinen liikenne toimii erinomaisen hyvin, joten käytämme sitä tarpeen vaatiessa. Vielä useammin liikumme polkupyörällä tai kävelemme.

Julkisen liikenteen käyttämisen pitäisi olla suurissa kaupungeissa täysin mahdollista muillekin siivouspalveluille, toivon mukaan tähän tartutaan alalla yhä enemmän. Varsinkin koska se on hyvin hoidettuna erittäin kustannustehokas ratkaisu.

5. Siivouksen mainos- ja markkinintikulut 0,21 %

Tämä lukema kiinnostanee näitä rivejä lukevia muita siivousyrittäjiä. Siivouspalvelumme mainoskulut ovat vuosia olleet hyvin alhaisia, vaikka samaan aikaan asiakkaita on riittänyt koko 20-vuotisen toimintamme ajan. En lähde tässä avaamaan tämän osaston sisältöä sen tarkemmin. Jos asia kiinnostaa sinua enemmän, jaamme paljon yksityiskohtaisempaa tietoa uusille siivousyrityksille suunnatun palvelumme kautta. 

Tässä osiossa on joka tapauksessa kaikki mainontaan ja markkinointiin käyttämämme raha, joka on itse asiassa hieman suurempi kuin aiemmin. Lienee paikallaan todeta, että tämän osaston suuremmat kulut maksaa aina lopulta asiakas. Siivouksen sisältöä siivousyrityksen kallis markkinointi ei paranna millään tavalla.

6. Siivousfirman puhelinkulut 0,10 %

Puhelinkulumme ovat häviävän pienet. Siivouspalvelun yksinkertainen toimintatapa ja rakenne tekee puheluiden soittamisen lähes tarpeettomaksi. Hyvä siivouspalvelun tapa toimia sujuu ilman jatkuvaa säätämistä.

7. Siivousyrityksen toimistotarvikkeet 0,02 %

Tarvitseeko näin pienestä summasta jotakin mainita? Varmaankin on tullut muutama post-it lappu ja kynä tullut hankittua. Tarvitsemme hyvin vähän toimistotarvikkeita vaikka toimistosiivousta teemmekin.

8. Tulostus ja kopiointi - osuus siivouskuluista 0,11 %

Tähän sisältyy papereita; siivoustarjouksia, siivoussopimuksia ja joitakin paperilaskuja.

9. Jäsenmaksut ja ammattilehdet 0,08 %

Kuulumme erääseen hyvin tunnettuun siivousalaankin liittyvään järjestöön, joka pitää meitä ajan tasalla ajankohtaisista muutoksista. Se on ainoa siivouspalvelumme jäsenmaksu jota maksamme.

10. Siivouksen vapaaehtoiset, mutta tärkeät vakuutukset 1,66 %

Siivouspalvelulla on olennaista olla joitakin toimintaan liittyviä vakuutuksia, jotka suojaavat siivouspalvelun toimittamisen jatkumista ja suojaavat asiakkaitamme vahingoilta. Hyvin olennainen näistä on toiminnan vastuuvakuutus, joka suojaa asiakkaidemme omaisuutta mahdollisilta siivouspalvelumme vahingoilta. Onneksi tätä ei ole tarvinnut käyttää koko vuosikautisen toimintamme aikana.

11. Atk-laitteet ja tarvikkeet siivouspalvelun tarpeisiin 1,07 % 

Minun on vaikea kuvitella siivousyritystä, joka tulisi nykyään toimeen ilman tietokonetta tai kännykkää. Osuus kokonaiskuluista on alhainen. Erityisesti siksi, että ostamme tietokoneemme mieluummin käytettyinä. Miksi tuottaisimme enemmän tarpeetonta jätettä maailmaan?

12. Siivousyrityksen laskutuskulut myyntihinnasta 0,47 %

Tämä muodostuu käytännössä verkkolaskutuksemme kuluista. Käytämme palvelua, josta maksamme vain käytön mukaan eli lähettämiemme siivouslaskujen määrän mukaisesti.

13. Pakollisen kirjanpidon kulut 0,31 %

Jokainen yritys Suomessa on enemmän tai vähemmän kirjanpitovelvollinen. Jopa siivouspalvelun tuottajat.

14. Siivouksen pienet postikulut 0,02 %

Lähetämme laskumme lähes kokonaan kohdan 12 mukaisesti verkkolaskuina, mutta pienen pieni osuus asiakkaistamme haluaa tietyn tyyppisen laskun paperilla postitse. Joskus lähetämme myös jotakin muuta postin kautta.

15. Pysäköintikulut 0,22 %

Siivouspalvelullamme on yksi maksullinen autopaikka Tampereella. Lähinnä auton säilytykseen. Väkisin mietin, että maksu on suhteettoman suuri verrattuna olemattomaan autolla ajamiseemme (kohdassa 4). Silloin tällöin meidän on kuitenkin kuljetettava joitakin suurehkoja välineitä ja koneita sekä itseämme Tampereen alueella, tämä jää kaiken kaikkiaan hyvin vähäiseksi. 

16. Tietoliikenneyhteydet 0,62 %

Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat perusta asiakassuhteiden hoitamiselle ja markkinoinnillemme. Nykyään suurin osa toimisto- ja kotisiivouksiamme koskeva viestintä kulkee sähköposteina. Osittain sen takia olemme kyenneet minimoimaan puhelin- ja liikkumiskulumme.

17. Työterveyskulut 0,09 %

Työterveydenhuollon järjestäminen on jokaisen yrityksen lakisääteinen velvollisuus. Se on myös tapa seurata siivouspalvelun työntekijöiden kuntoa ja työterveyshuollosta saamme hyödyllisiä ideoita työssä jaksamiseen.

18. Pankin palvelumaksut 0,09 %

Mistään pankista ei taida enää saada ilmaista tiliä? Joka on harmillista sinänsä, koska pankilla on jo säilytyksessään siivousyrityksen käyttörahat, joilla pankki tekee lisää rahaa. Siivouspalvelun pakollinen kulu tämäkin.

19. Siivouksessa tarvittavat suojavarusteet 0,01 %

Teemme suhteellisen siistiä siivousta verrattuna esimerkiksi teollisuus- tai rakennussiivoukseen. Tarvitsemme tavallisemmassakin siivouksessa jossain määrin suojavarusteita. Esimerkiksi lattian vahauksissa ne ovat välttämättömiä. Pyrimme käyttämään suojavarusteita, jotka kestävät pitkään, nöin tarvitsemme harvoin uusia.

20. Siivousyrityksen toimitilakulut 1,11 %

Tämä on monen suuremman siivousfirman merkittävä menoerä. Meillä se on hyvän suunnittelun johdosta olemattoman pieni. Näin on siitäkin huolimatta, että siivouspalvelullamme on työntekijöitä. Osaltaan tämänkin selittää hyvin kevyt organisaatiorakenteemme, Byrokratia lisää aina toimistossa istuvia ihmisiä ja se lisää toimitilakuluja. 

Tampereella toimitilakulut ovat Suomen mittakaavassa kalliimmasta päästä, joten parempi asioiden järjestäminen säästää rahaa ja siivouksen hinnankorotuspaineita.

Siivouspalvelun kuluista suurin osa on palkkamenoja koska siivous on hyvin työvoimavaltaista. Tästä voidaan päätellä se, että hyvin edullinen siivousyritys säästää joko työntekijöiden palkoissa tai sitten yrittäjä itse tekee työtä alle vähimmäispalkkojen. Yrittäjää mikään ei estä tekemästä palkatonta työtä niin paljon kuin hän haluaa.

Kalliimmassa siivousyrityksessä taas käytetään rahaa hinnakkaisiin hankintoihin tai omistajien tulotason nostamiseen.

Hankinnoissa tämä merkitsee rahan käyttämistä siivouspalvelun julkisuuskuvan nostamiseen eli mainontaan, nettisivuihin, toimitiloihin hyvillä paikoilla ja autoihin. Näillä ei juuri ole merkitystä siivouspalvelun laadulle itsessään, jonka tuottaa viime kädessä se ihminen joka siivouksen tekee.