Kuinka paljon siivouksen hinta nousee?

 • Kuinka paljon siivouksen hinta nousee yleensä nousee? 
 • Mikä vaikuttaa siivouksen hintoihin?  
 • Paljonko siivouspalvelusi nostaa hintoja?

Koti -ja toimistosiivouksen hintaan vaikuttavat useat tekijät


Siivouspalvelut käyttävät lukuisia perusteita miettiessään tulevia hintojaan. Muutamia yleisiä seikkoja, jotka määrittävät siivouspalveluiden hinnankorotuksia, on seuraavassa luettelossa:

 1. Yleinen inflaatio
 2. Kilpailijoiden hinnankorotukset
 3. Siivoustarvikkeiden hinnanmuutokset
 4. Siivoustyöntekijöiden palkankorotukset
 5. Muut työvoimakulujen muutokset
 6. Siivouspalvelun halu kasvattaa omaa voittoaan
 7. Arvonlisäveron muutokset
 8. Kuljetus- ja ajoneuvokulujen hinnannousu
 9. Yritystoiminnan vakuutusten hintojen kohoaminen

Yksin siivoava yrittäjä saattaa olla nostamatta hintoja lainkaan ja kärsii työssään tarvitsemiensa tuotteiden hinnannousun omassa kukkarossaan.

Suurilla siivouspalveluilla asiaan vaikuttavat paljon myös palkankorotusten määrät.

Joinakin vuosina siivojien palkat ovat nousseet huomattavasti. Esimerkiksi vuonna 2013 siivoojien taulukkopalkat nousivat palkkataulukon 2. luokassa (toiseksi alin palkkaluokka) 5,7 prosenttia. Tämä vaikutti väistämättä siivouspalveluiden hintoihin.

Siivoojien palkankorotukset muuttavat väistämättä siivouspalveluiden myyntihintoja ennemmin tai myöhemmin.  

Vakuutusyhtiöiden roimat hinnankorotukset yritysvakuutusten hintoihin (luokkaa 5-10 prosenttia), lisäävät myös säännöllisesti siivouspalveluiden hintapaineita.

Ainoastaan kiristyvä kilpailu asiakkaista saattaa rajoittaa korotuspaineita jollakin aikavälillä, lopulta kaikkien on kuitenkin muutettava hintojaan korkeammiksi peittääkseen nousevat kulunsa.

Jos siivouspalvelu jättää hinnat jatkuvasti ennalleen, se syö voimakkaasti siivouspalvelun kannattavuutta. Tämä puolestaan johtaa joko siivouksen laadun laskemiseen tai pidemmällä aikajaksolla koko yritystoiminnan päättymiseen kannattamattomana.

Siivouspalvelumme on vuosia ollut maltillinen hintamuutoksissaan.

Voimassaolevat hinnastomme