Päivitetty 5/2019

Kuinka pitkä siivoussopimus sinun on tehtävä?

Asiakkaan kysymys on hyvin ajankohtainen.


Useat siivouspalvelut edellyttävät pitkiä sopimusaikoja heti alusta alkaen.

Siivouspalvelu Rosani ei sido asiakkaitaan kuukausien pakollisiin sopimuksiin. Tästä on asiakkaillemme huomattavaa etua:


Siivouspalvelumme joustavat käytännöt ovatkin tuoneet useita monivuotisia asiakkaita. Jotkut puolestaan tilaavat vaikkapa ikkunanpesun kerran vuodessa, vaikkakin mahdollisuutemme tehdä ikkunanpesuja riippuu kulloisestakin asiakastilanteestamme.

Mikäli aikatauluihimme vielä mahtuu, sinäkin olet tervetullut!

Lue lisää