Hyvä maine on kotisiivouksessa arvokas tekijä

Kotisiivoustemme osalta yrityksemme toiminta on viime aikoina ollut kiinnostavaa.

Olemme saaneet yhteydenottoja muutamilta vanhoilta asiakkailtamme.

Jotenkin se edelleen tuntuu mukavalta kaikkien näiden vuosien jälkeen. Jostain kaukaa asiakkaamme muistavat meidät.

Ihmisten muuttuneiden elämäntilanteiden johdosta kotisiivouksellemme on lisää kysyntää. 

Tällaista siivousyrityksellämme olevaa arvoa kuvattaisiin kirjanpidossa sanalla liikearvo. Liikearvon Wikipedia määrittää seuraavasti (kursivointi meidän):

Liikearvo sisältää vaikeasti arvotettavaa aineetonta arvoa, jota yrityksellä arvioidaan ostohetkellä olevan. Se sisältää brändien, työntekijöiden osaamisen, patenttien, asiakassuhteiden tai hyvän maineen odotuksia, joilla arvioidaan olevan sellaista arvoa, josta kannattaa maksaa kirja-arvoa korkeampi hinta.

Tämä hyvä maine tuottaa jossakin tuntemattomassa määrin uusia asiakassuhteita ja tuo aiemmin siivouspalveluitamme käyttäneitä ihmisiä takaisin.

Se on yrittäjälle paras kiitos.

Hienoa että olette olemassa ja voimme luoda palvelua joka jää mieleen.